نیایش

نیایش جان تا این لحظه 10 سال و 2 روز سن دارد

سال نو مبارک دخترگلم


عاشق این عکسم حیف که کیفیت نداره

عاشق این عکسم حیف که کیفیت نداره


تاریخ : 08 فروردین 1393 - 19:32 | توسط : مامان نیایش | بازدید : 5497 | موضوع : آرت بلاگ | 9 نظر

دوست جدید نیایش جون حنا خانوم

دوست جدید نیایش جون حنا خانوم


تاریخ : 08 فروردین 1393 - 19:31 | توسط : مامان نیایش | بازدید : 4439 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

فدای خنده هات

فدای خنده هات


تاریخ : 08 فروردین 1393 - 19:30 | توسط : مامان نیایش | بازدید : 4066 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

یادی از گذشته

یادی از گذشته

چه جوجه ای بودی
تاریخ : 08 فروردین 1393 - 19:28 | توسط : مامان نیایش | بازدید : 3973 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

بوسسسسسسسسسس

بوسسسسسسسسسس

وقتی میریم خونه مامان جون اینا شما تا میرسی میری سراغ این ضبط بابا حسین که بهش میگی نانای خودت هم بلدی روشنش کنی و شروع میکنی به نای نای کردن و دست زدن
تاریخ : 08 فروردین 1393 - 19:25 | توسط : مامان نیایش | بازدید : 4489 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

دست مامان جون درد نکنه

دست مامان جون درد نکنه

این پیراهن و هم مامان جون واسه دخملم دوخته
تاریخ : 08 فروردین 1393 - 19:24 | توسط : مامان نیایش | بازدید : 3737 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

نفس مامان

نفس مامان


تاریخ : 08 فروردین 1393 - 19:21 | توسط : مامان نیایش | بازدید : 3555 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

اینم یه نمونه دیگه

اینم یه نمونه دیگه


تاریخ : 08 فروردین 1393 - 19:20 | توسط : مامان نیایش | بازدید : 3802 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

دخمل نماز خون من

دخمل نماز خون من

به الله اکبر میگه الاواپر
تاریخ : 08 فروردین 1393 - 19:19 | توسط : مامان نیایش | بازدید : 3771 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید